Вступнику - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Вступнику

Варість навчання та реквізити оплати на 2020-2021 н.р.

 Гаряча лінія приймальної комісії: + 38 (04567) 5-66-96; + 38 (096) 703-12-71; + 38 (095) 187-27-22; + 38 (093) 104-20-26

Буклети спеціальностей

Інформаційні листи спеціальностей

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2020 році зараховуватиме вступників на перший курс денної та заочної форм навчання за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.

Для цього вступнику необхідно визначитися з переліком предметів, відповідно обраного напрямку підготовки, з яких в університеті проводитиметься конкурс сертифікатів. В конкурсному відборі вступників на перший курс денної та заочної форми навчання зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів (див. таблицю далі) з результатами оцінювання знань у поточному році не нижче – 100 балів.

Абітурієнти, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» на відповідні напрямки підготовки, складають іспити у формі тестів з фахової дисципліни. Абітурієнти, які вступають для отримання ОР «магістр» складають іспити в університеті у формі тестів з фахової дисципліни та іноземної мови.

Спеціальність Освітні програми для здобуття ОР “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти Освітні програми для здобуття ОР “бакалавр” на основі ОКР «молодший спеціаліст» Освітні програми для здобуття ОР “магістр” Додаткові спеціалізації
013 Початкова освіта ·  Початкова освіта, середня освіта (англійська мова і література) ·  Початкова освіта, середня освіта (англійська мова і література);

·  Початкова освіта, психологія;

·  Початкова освіта, спеціальна освіта (інклюзивна освіта)

·  Початкова освіта, середня освіта (англійська мова і література);

·  Початкова освіта, психологія;

·  Початкова освіта, спеціальна освіта (інклюзивна освіта);

·  Початкова освіта (перехресний вступ)

· Мова і література (англійська мова);

· Практична психологія та соціально-психологічна реабілітація;

· Інформатика;

· Музичне мистецтво;

· Образотворче мистецтво;

· Фізична культура;

· Спеціальна освіта (інклюзивна освіта);

· Дошкільна освіта;

· Соціальна педагогіка;

· Позашкільна освіта

014 Середня освіта (музичне мистецтво) ·                   Середня освіта (музичне мистецтво), середня освіта (образотворче мистецтво) ·                   Середня освіта (музичне мистецтво), середня освіта (образотворче мистецтво) ·                   Середня освіта (музичне мистецтво), середня освіта (образотворче мистецтво);

·                   Середня освіта (музичне мистецтво) (перехресний вступ)

·                   Соціальна педагогіка;

·                    Практична психологія;

·                   Художня культура, етика та естетика;

·                    Методика виховної роботи;

·                   Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти;

·                   Позашкільна освіта;

·                   Режисура музично-виховних шкільних заходів

014 Середня освіта (образотворче мистецтво) ·                   Середня освіта (образотворче мистецтво), середня освіта (музичне мистецтво) ·                   Середня освіта (образотворче мистецтво), середня освіта (музичне мистецтво) ·                   Середня освіта (образотворче мистецтво), середня освіта (музичне мистецтво);

·                   Середня освіта (образотворче мистецтво) (перехресний вступ)

·                   Дизайн;

·                   Моделювання одягу;

·                   Декоративно-прикладне мистецтво;

·                   Практична психологія;

·                   Художня культура, етика та естетика;

·                   Художні промисли;

·                   Позашкільна освіта

053 Психологія (практична психологія) ·                   Практична психологія, сімейне консультування ·                   Практична психологія, арт-терапія ·     Організаційне консультування;

·     Сімейне консультування;

·     Інклюзивна освіта;

·     Арт-терапія

073 Менеджмент ·                   Менеджмент ·                   Менеджмент ·                   Освітній менеджмент;

·                   Публічне управління та адміністрування

011 Освітні, педагогічні науки ·  Педагогіка вищої школи

Терміни навчання для здобуття освітнього рівня

ОР «бакалавр» ОР «магістр»
·     на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки;

·     на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 2 роки;

·     на базі ОР «бакалавр» (друга вища освіта) та ОКР «молодший спеціаліст» із іншого напрямку підготовки (перехресний вступ) – 3 роки.

·    на базі ОР «бакалавр» за спеціальністю та перехресний вступ (професійна програма) – 1,4 роки;

·    на базі ОР «спеціаліст» за спеціальністю та перехресний вступ (професійна програма) – 1,4 роки.

Перехід педагогічного факультету до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців дає змогу студенту здобути повну вищу освіту за обраним напрямом, забезпечити його мобільність і конкурентоздатність на ринку праці, підвищувати його освітній і культурний рівень, створюючи умови для навчання упродовж усього життя.

Перейти до вмісту