Міжнародна діяльність - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Міжнародна діяльність

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
міжнародна діяльність ведеться в рамках співпраці з такими міжнародними партнерами:

 1. Інститут розвитку освітніх технологій;
 2. ТОВ «Колізей»;
 3. Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого;
 4. Глівіцка Вища Школа Бізнесу;
 5. Університетський коледж туризму та екології (м. Суха-Бескідзька);
 6. Міжнародна Вища Школа Практичної Психології;
 7. Міжнародний освітянський проект у галузі дошкільної педагогіки;
 8. ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки РБ» (м. Мінськ);
 9. Вищий державний коледж зв’язку (м. Мінськ);
 10. Мінський інститут управління (м. Мінськ);
 11. Науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Республіки Білорусь;
 12. Міжнародна академія дитячо-юнацького туризму;
 13. The Instituto Superior De Contabilidade E Administracao Do Porto.

Основними міжнародними партнерами педагогічного факультету є:

 1. 2015 рік – на базі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» розпочав роботу Україно-данський студентський міжнародний табір. Діяльність табору здійснюється за підтримки Фонду Folmer Wisti (Данія) та Данського Гельсінського комітету з прав людини. У серпні 2017 року створено Дансько-Українську Студентську Організацію (DUSO).
 2. 2015 – рік започатковано україно-чеську співпрацю. Проводиться обмін досвідом з питань управління закладами освіти та менеджменту освіти в межах проєкту «Передача європейського досвіду у сфері освітнього менеджменту, міжнародної співпраці за підтримки чеської організації Czech Development Agency та Association for International Affairs.
 3. 2016 рік – педагогічний факультет бере участь у програмі ЄС Erasmus+ напряму КА1 Академічна мобільність: із партнерським університетом імені Гаріка Масаріка в місті Брно, Чеська Республіка, та Гданським університетом в Польщі. Завдяки цьому студенти педагогічного факультету матють змогу навчатися протягом одного семестру в партнерських ЗВО, а науково-педагогічні працівники новий досвід завдяки міжнародним стажуванням.
 4. У рамках програми Erasmus+ напряму KA 2 стратегічне партнерство започатковано співпрацю з Вінницьким соціально-економічним університетом у галузі інклюзивної освіти та Івано-Франківським університетом імені Василя Стефаника в галузі гуманітарних наук.
 5. 2016 рік – підписано угоду з Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) про впровадження програми подвійного диплому, згідно якою студенти педагогічного факультету мають змогу навчатися одночасно в Академії та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
 6. 2016 р. – розпочалася Міжінституційну співпрацю між Чеською агенцією розвитку (Czech Development Agency), Асоціацією з міжнародних питань (Association for International Affairs), університетом імені Гаріка Масаріка в місті Брно та Карловим університетом в місті Прага з питань розвитку і забезпечення академічної мобільності студентів та адміністративного складу університету за програмою ЄС Еразмус+ . Одним з головних результатів проєкту стало впровадження на педагогічному факультеті спеціальності 073 Менеджмент напряму «Управління й адміністрування».
 7. 2016 р. – започатковано співпрацю зі Стамбульським фондом науки і культури. Впроваджено в дію проєкт програми ЄС Еразмус+ «Посилення крос-культурних зв’язків, подолання розбіжностей».
 8. 2017 рік – розпочато роботу над проєктом програми ЄС Erasmus KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)».
 9. 2017 рік – розпочато україно-чеський проєкт «Прогресивне управління університетом».
 10. 2018 р. – розпочато проєкт Ради міжнародних досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» – проєкт».
Перейти до вмісту