Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва > Кафедри > Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
kafedra_ped_fak-new1

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи функціонує у складі факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 1 вересня 2005 року, але її основи закладалися ще в перші роки створення Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ імені О.М. Горького у статусі загальноуніверситетського підрозділу.

З 29 серпня 2019 року – кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи. Завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи – доктор педагогічних наук, професор Ольга Іллівна Шапран, яка має досвід керівництва кафедрою з 1998 року.

Викладачі кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи працюють над темою: «Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності».

Основні завдання теми:

теоретико-методологічне обґрунтування та розробка системи інноваційної підготовки майбутніх учителів у вищій школі;

забезпечення наступності професійного становлення майбутнього вчителя у регіональному університетському комплексі;

розробка науково-методичного та технологічного забезпечення підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності

Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Лише за останні 2 роки підготовлено і видано 2 монографії, 16 навчально-методичних посібників, 1 словник термінів з професійної освіти, 1 словник психолого-педагогічних термінів, опубліковано більше 200 наукових статей.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють методику викладання педагогічних дисциплін. З цією метою оновлюється зміст навчальних програм, впроваджуються нові форми і методи викладання та контролю знань студентів. Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» денної та заочної форм навчання.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти., 011 Освітні, педагогічні науки.

У 2018 н.р. – відбулась перереєстрація науково-дослідної теми кафедри «Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0118U005234).

2018 н.р. – ліцензована спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, другого (магістерського) рівня вищої освіти.

– Освітня програма «Педагогіка вищої школи» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» (затверджена вченою радою університету від 8 жовтня 2018 р., протокол № 3);

– Підготовки аспірантів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» (затверджена вченою радою університету від 8 жовтня 2018 р., протокол № 3).

У 2020-2021 н.р. підготовку фахівців забезпечують 15 штатних працівників, з них 2 доктор наук та 14 кандидатів наук.

Діяльність кафедри спрямована на пошук продуктивних технологій навчання та виховання студентів як майбутніх фахівців, нових форм співпраці з педагогічними колективами закладів середньої освіти, управлінськими структурами освітньої сфери щодо методичної підтримки й розробки спільних просвітницьких програм і проектів з підвищення педагогічної культури майбутнього фахівця.

Наразі основна увага професорсько-викладацького колективу зосереджена на оновлення змісту теоретичної й практичної підготовки студентів – майбутніх учителів – на основі європейських стандартів вищої педагогічної освіти і формування самодостатніх, конкурентоздатних фахівців.

Науково-педагогічні працівники кафедри не лише планово, а й позапланово підвищують свою педагогічну майстерність шляхом участі в різноманітних школах-семінарах, тренінгах, майстер-класах у провідних навчальних закладах України.

КЕРІВНИЦТВО

Шапран О.І.

Шапран Ольга Іллівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Онищенко Н.П.

Онищенко Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук, доцент

Заступник з навчально-виховної роботи

Особистий профіль »

 

Ткаченко Л.В.

Ткаченко Лариса Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

Заступник з наукової роботи

Особистий профіль »

СКЛАД

Розсоха А.П.

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Підборський Ю.Г.

Підборський
Юрій Григорович

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Сергійчук О.М.

Сергійчук
Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

Сембрат А.Л.

Сембрат Алла Леонтіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Багно Ю.М.

Багно Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профль »

Лиховид О.Р.

Лиховид Олена Романівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Новак О.М.

Новак Ольга Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Самойленко Н.І.

Самойленко Неля Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

Хмельницька О.С.

Хмельницька Олена Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Особистий профіль »

Бережна Л.В.

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

Особистий профіль »

Сігаєва Л.Є.

Сігаєва Лариса Євгеніївна

доктор педагогічних наук, професор

Особистий профіль »

Тонконог Н.І.

Тонконог Наталія Ігорівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Screenshot_2

Костюкевич Владислав Іванович

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 2, каб. 206.

+38 (04567) 5-87-92

phdpu_pedagogika206@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту