Факультет - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Факультет

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Університету Григорія Сковороди в Переяславі створено 28 серпня 1986 року. Ми готуємо фахівців за освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр» із таких спеціальностей: «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Практична психологія», «Менеджмент».

Спеціальності:

 початкова освіта (спеціалізації: англійська мова; практична психологія; інформатика; музичне мистецтво; образотворче мистецтво; фізична культура; спеціальна освіта; дошкільна освіта; соціальна педагогіка; позашкільна освіта);

 мзичне мистецтво (спеціалізація: соціальна педагогіка; практична психологія; художня культура, етика та естетика; методика виховної роботи; організація вокально-хорової роботи в закладах освіти; позашкільна освіта; режисура музично-виховних шкільних заходів);

– образотворче мистецтво (спеціалізації: дизайн; моделювання одягу; практична психологія; художня культура, етика та естетика; декоративне мистецтво; художні промисли; позашкільна освіта);

– практична психологія (спеціалізації: психологічна реабілітація та тренінгові діяльність; психолог-реабілітолог; психолог-тренер; сімейне консультування; практичний психолог; сімейний психолог; сімейне консультування; арт-терапія);

– менеджмент (спеціалізації: освітній менеджмент).

Терміни навчання для здобуття освітнього рівня: освітній рівень «бакалавр» та освітній рівень «магістр»:

на базі загальної середньої освіти – 4 роки;
на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 2 роки;
на базі ОР «бакалавр» (друга вища освіта) та ОКР
«молодший спеціаліст» із іншого напрямку підготовки – 3 роки.

на базі ОР «бакалавр» за спеціальністю – 1,5 роки;
на базі ОР «спеціаліст» за спеціальністю – 1,5 роки.

Перехід педагогічного факультету до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців дає змогу студенту здобути повну вищу освіту за обраним напрямом, забезпечити його мобільність і конкурентоздатність на ринку праці, підвищувати його освітній і культурний рівень, створюючи умови для навчання упродовж усього життя.

Перейти до вмісту